Jedyną szansą na zmiany jest powierzenie zaufania wyborczego lokalnym, świętochłowickim organizacjom nie związanym ze środowiskiem rządzących. Taką jest nasze Stowarzyszenie Przyjazne Świętochłowice. Od 2015 roku działamy społecznie na rzecz mieszkańców miasta. Idziemy do wyborów, bo nie zgadzamy się, aby nadal ignorowano prawdziwe problemy i potrzeby świętochłowiczan. Chcemy, aby miasto przestało straszyć swoim wyglądem, by ludzie przestali mieszkać w warunkach często urągających ludzkiej godności, by nasze wspólne pieniądze wreszcie były wydawane na to co najważniejsze – remonty budynków, ulic i podwórek, na budowę nowych mieszkań, na realną ochronę środowiska naturalnego, na poprawę bezpieczeństwa, na stworzenie realnego wsparcia dla przedsiębiorców.

Na tych i innych najważniejszych filarach oparłem swój program wyborczy. Proszę o Państwa głosy w nadchodzących wyborach do samorządu, zarówno na mnie, jako kandydata na Prezydenta Świętochłowic, jak również na przyjaznych kandydatów do Rady Miejskiej. Nasze wspólne wyborcze hasło to: Świętochłowice zasługują na więcej!


Miasto przyjazne do mieszkania

Świętochłowicki sektor mieszkaniowy potrzebuje natychmiastowego planu ratunkowego. Aby tak się stało, musimy wyremontować miasto i rozpocząć budowę nowych mieszkań. Wiem jak to zrobić!

czytaj w programie


Miasto przyjazne aktywności sportowej

Świętochłowice posiadają olbrzymi potencjał sportowo - rekreacyjny. Musimy go wykorzystać! Chcę podjąć działania, które przełożą się na sportowe sukcesy i chlubę dla miasta.

czytaj w programie


Miasto przyjazne środowisku

Nie ma zgody na dalszą wycinkę i dewastację najlepszych terenów zielonych w mieście. Świętochłowice potrzebują tlenu! Zatrzymam te tendencje i zadbam, aby nigdy się nie powtórzyły.

czytaj w programie


Miasto przyjazne bo bezpieczne i atrakcyjne

Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego konieczne są zmiany w organizacji pracy służb i administracji. Świętochłowice mogą być bezpieczne!

czytaj w programie


Miasto przyjazne przedsiębiorcom

W Świętochłowicach nie ma kluczowych inwestycji, a drobne i średnie przedsiębiorstwa nie mają oczekiwanego wsparcia. Chcę to zmienić, bo wiem jakiej pomocy potrzebują przedsiębiorcy.

czytaj w programie


Miasto przyjazne bo w rękach mieszkańców

Moja wizja to miasto w którym decydujący głos mają mieszkańcy, a nie politycy. Stwórzmy tę przyszłość dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych rodziców.

czytaj w programie

Nawigacja