Miasto przyjazne środowisku - Program Wyborczy Daniela Begera

 • Przeprowadzimy rewitalizację stawu Kalina pod nadzorem Ministerstwa Środowiska, RDOŚ, WIOŚ, ekspertów środowiskowych i mieszkańców.
 • Zapewnimy badania profilaktyczne chorób nowotworowych dla mieszkańców zamieszkałych przy stawie Kalina.
 •  Podejmiemy działania w celu likwidacji hałdy poprzemysłowej po Zakładach Chemicznych „Hajduki”.
 • Wprowadzimy całkowity zakaz masowej wycinki terenów leśno-parkowych.
 • Przywrócimy zdegradowanym lub zniszczonym terenom zielonym ich dawną funkcjonalność.
 • Utworzymy użytek ekologiczny „Uroczysko” oraz zrewitalizujemy i wyodrębnimy tam strefę rekreacyjno-wypoczynkową.
 • Zachowamy dotychczasowy obszar użytku ekologicznego „Foryśka” oraz zadbamy o tereny znajdujące się wokół stawu.
 • Dokończymy rewitalizację Plant Bytomskich.
 • Wdrożymy projekt „Drzewko za dziecko” pozwalający rodzicom posadzić w mieście drzewko po narodzinach dzieci.
 • Wdrożymy projekt „Stop Śmieciochłowicom” powstrzymujący zasypywanie Świętochłowic śmieciami, szczególnie tymi niebezpiecznymi.
 • Zainstalujemy w każdej dzielnicy czujniki pomiaru zanieczyszczenia powietrza w celu monitowania i przeciwdziałaniu smogowi w Świętochłowicach.
 • Zwiększymy ilości i wartości dopłat do wymiany pieców, tam gdzie niemożliwe będzie podpięcie do sieci ciepłowniczej.

Nawigacja