top

Miasto przyjazne przedsiębiorcom - Program Wyborczy Daniela Begera

  • Wdrożymy projekt „Lokal za złotówkę” zachęcający nowe lokalne firmy lub przenoszące swą siedzibę do Świętochłowic do korzystania z miejskich zasobów komunalnych na preferencyjnych warunkach.
  • Wprowadzimy przejrzyste zasady wspierania świętochłowickich przedsiębiorców w realizacji zadań na terenie miasta.
  • Powołamy Świętochłowicki Inkubator Przedsiębiorczości.
  • Wprowadzimy miejski system taniej reklamy zewnętrznej dla lokalnych przedsiębiorców.
  • Dostosujemy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego do celów inwestycyjnych.
  • Wdrożymy projekt edukacyjny „Odważnie w przyszłość z ekspertem” ułatwiający uczniom świętochłowickich szkół w klasach ósmych oraz w klasach szkół ponadpodstawowych podejmowanie decyzji o wyborze przedsiębiorczej ścieżki kariery.
  • Wprowadzimy do szkół średnich i zawodowych dodatkowy przedmiot: “Przedsiębiorczość”.
  • Przeprowadzimy reorganizację Powiatowego Urzędu Pracy dostosowując go do aktualnej sytuacji na rynku pracy.
  • Zweryfikujemy dotychczasowe umowy sprzedaży lub użytkowania wieczystego terenów miejskich na cele inwestycyjne w celu zabezpieczenia interesu Miasta Świętochłowice.

Nawigacja