Miasto przyjazne do mieszkania - Program Wyborczy Daniela Begera

 • Przygotujemy wieloletni przejrzysty plan remontów budynków i mieszkań komunalnych.
 • Umożliwimy mieszkańcom wykup mieszkań komunalnych z bonifikatą do 80% wartości, by zarządzanie większością budynków przejęły Wspólnoty Mieszkaniowe.
 • Stworzymy warunki, by Świętochłowice mogły pełnić rolę dewelopera, budując nowe mieszkania komunalne i utworzyć TBS.
 • Dokonamy głębokiej restrukturyzacji i zmian w organizacji pracy spółki komunalnej MPGL.
 • Będziemy dążyć do podpięcia do sieci ciepłowniczej większości mieszkań komunalnych.
 • Będziemy ubiegać się, by Świętochłowice zostały włączone do rządowego programu „Mieszkanie+”.
 • Zwiększymy konkurencyjność wśród deweloperów w pozyskiwaniu terenów miejskich na cele mieszkaniowe z naciskiem na budownictwo wielorodzinne.
 • Dostosujemy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego do potrzeb mieszkaniowych miasta.
 • Zwiększymy aktywność Świętochłowic w zakresie współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi.
 • Wyodrębnimy tereny pod indywidualne budownictwo jednorodzinne – nie deweloperskie, by nie niszczyć najcenniejszych terenów zielonych.
 • Wprowadzimy przejrzysty i uczciwy system przyznawania mieszkań dzięki jawnemu rejestrowi i przejrzystym kryteriom punktowym.

Nawigacja