top

Miasto przyjazne bo w rękach mieszkańców - Program Wyborczy Daniela Begera

 • Ustalimy przejrzyste zasady inicjatywy uchwałodawczej pozwalającej mieszkańcom proponować własne projekty uchwał.
 • Uregulujemy prawnie zasady konsultacji społecznych w trosce o strategiczne inwestycje w mieście, zwłaszcza w przypadku decyzji dotyczących spraw związanych z ochroną środowiska.
 • Wprowadzimy przejrzyste i uczciwe zasady awansów zawodowych mieszkańców Świętochłowic zatrudnianych w sektorze publicznym, w tym w administracji i edukacji, służące szczególnie odblokowaniu ścieżek awansu dla młodych.
 • Powołamy rady osiedlowe jako pomocnicze jednostki wspomagające władzę uchwałodawczą.
 • Zmienimy formułę budżetu obywatelskiego, wykluczając zadania własne gminy i radnych, jako wnioskodawców, zwiększając jednocześnie kwotę do 3 milionów złotych rocznie.
 • Odpolitycznimy Radę Działalności Pożytku Publicznego, gdzie przedstawiciele miasta będą mogli stanowić maksymalnie 25% składu rady.
 • Wesprzemy działalność seniorów poprzez utworzenie „Domu Seniora”, powołanie Rady Seniorów i Akademii Seniora.
 • Zwiększymy rozwój aktywności społecznych różnych środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osobom niepełnosprawnym.
 • Upublicznimy rejestr umów publicznych we wszystkich jednostkach administracji publicznej, podległych miastu instytucjach oraz spółkach miejskich.
 • Zlikwidujemy wszystkie nieefektywne stanowiska pracy obsadzone osobami z nadania partyjnego, szczególnie ludźmi spoza Świętochłowic.
 • Zweryfikujemy i unormujemy wynagrodzenia na najwyższych stanowiskach w mieście dostosowując je do realnych możliwości finansowych miasta.
 • Zmienimy zasady podejścia do mieszkańców Świętochłowic w przypadku załatwiania spraw w urzędach: zniknie postawa obsługi mieszkańca jako petenta, wprowadzona zostanie postawa obsługi mieszkańca jako klienta. Wprowadzony zostanie system ocen obsługi przez mieszkańców, który będzie miał wpływ na sposób premiowania pracowników urzędów i instytucji.
 • Wdrożymy projekt „Historia pisana na murach”, jako hołd dla historii miasta, w ramach którego w wybranych miejscach Świętochłowic powstaną na budynkach estetyczne i subtelne murale odwołujące się do najważniejszych wydarzeń z historii miasta.
 • Zadbamy o zachowanie zabytkowego, poprzemysłowego osiedla domków fińskich w dzielnicy Piaśniki, wraz z kompleksowym remontem budynków oraz rewitalizacją otoczenia osiedla.
 • Podejmiemy starania o przejęcie zabytkowej wieży ciśnień wraz z perspektywą kompleksowego remontu obiektu i przeznaczeniem go na cele kulturalno-oświatowe.
 • Powołamy „Dom Społecznika”, jako miejsca spotkań organizacji społecznych z mieszkańcami i partnerami, udostępniającego organizacjom powierzchnie konferencyjne i sprzęt biurowy.
 • Zainicjujemy akcję „1% dla Świętochłowiczan”, podczas której mieszkańcy będą mogli w jednym miejscu wybrać możliwość wsparcia 1% z podatku jedną ze świętochłowickich organizacji.
 • Znaczną część organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych w mieście przekażemy lokalnym organizacjom społecznym.
 • Dostosujemy infrastrukturę szkolną do potrzeb miasta z uwzględnieniem planu przywrócenia szkół, które rozładują tłok w przepełnionych obecnie placówkach.
 • Powołamy zespół, którego celem będzie utworzenie w Świetochłowicach zakładu aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych.

Nawigacja