top

Miasto przyjazne bo bezpieczne i atrakcyjne - Program Wyborczy Daniela Begera

  • Przywrócimy dodatkowy komisariat policji w dzielnicy Lipiny.
  • Zlikwidujemy Straż Miejską, a strażnikom zaproponujemy przekwalifikowanie i skierowanie do służby w policji.
  • Stworzymy w urzędzie Pracownię Urbanistyczną w celu zachowania ładu przestrzennego w Świętochłowicach. Przywrócimy miejski inspektorat budowlany.
  • Podejmiemy działania inwestycyjne przywracające atrakcyjność centrum Świętochłowic.
  • Przywrócimy funkcję „gospodarza domu” w budynkach komunalnych odpowiedzialnych m.in. za bieżący monitoring problemów związanych z bezpieczeństwem mieszkańców.
  • Obejmiemy szczególnym nadzorem budynki, w których znajdują się mieszkania socjalne.
  • Otworzymy się na współpracę z miastami ościennymi oraz całej metropolii, szczególnie te bezpartyjne, jak Katowice, Gliwice i Zabrze, w celu realizacji wspólnych projektów.
  • Przygotujemy i wdrożymy aplikację pozwalającą mieszkańcom samodzielnie zgłaszać problemy związane z bezpieczeństwem i jakością życia w mieście oraz kontrolować ich realizację na każdym etapie.

Nawigacja