Miasto przyjazne dla środowiska, na półmetku mojej kadencji
04-06-2021

 

 

#MiastoPrzyjazneDlaŚrodowiska to kolejny bardzo ważny obszar mojego programu z kampanii wyborczej w 2018 roku. Od tego, jaka w przyszłości będzie dbałość o środowisko naturalne, zależy przecież jakość życia mieszkańców Świętochłowic. Zależy mi szczególnie na wydobyciu potencjału z miejsc, których użyteczność publiczna została kiedyś zachwiana, głównie z powodu działalności przemysłowej miasta. To również te działania, których celem jest wyraźna poprawa jakości powietrza w naszym mieście.
Dziś, w połowie mojej kadencji, „Miasto przyjazne dla Środowiska” mogę powiedzieć, że duża część zawartych w nim postulatów jest już realizowana, doszły do niego także nowe, bardzo ważne dla miasta środowiskowe tematy. Kluczowe dla miasta obszary to:

 

Realizujemy skutecznie remediację stawu Kalina

Świętochłowice stoją przed szansą finalnego oczyszczenia tej ekologicznej bomby. Co nie udało się moim poprzednikom, wreszcie ma szansę powodzenia jeszcze w tej kadencji. To efekt rzetelnego podejścia do tematu, wypracowanych na drodze dialogu technicznego rozwiązań i pragmatycznych działań po stronie zarówno wykonawcy, jak i nadzorujących to przedsięwzięcie urzędników. Obecny projekt realizowany jest w sposób odpowiedzialny, na linii ścisłej współpracy: miasto – wykonawcy. O każdym etapie prac informujemy mieszkańców, dzięki temu projekt realizowany jest transparentnie i zgodnie z ich oczekiwaniami. Już w 2023 roku chcemy cieszyć się Kaliną, jako czystym zbiornikiem z wieloma miejscami rekreacji wokół niego.

 

Stawiamy na dalszą pielęgnacja terenów leśno - parkowych

Mam przyjemność potwierdzić Państwu, że w czasie tej kadencji samorządu nie wydano żadnej decyzji dotyczących jakichkolwiek nowych inwestycji, które wiązałyby się z wycinką większych połaci drzew. Te, które były prowadzone, były efektem decyzji poprzedniego samorządu, gdzie sprzedawano gęsto zadrzewione, najlepsze środowiskowo grunty pod zabudowę. Z drugiej strony, prowadzona jest systematyczna wycinka Topoli, które są drzewami o niskiej wartości, nazywanymi nawet chwastami wśród drzew, często zagrażającymi nawet bezpieczeństwu. W zamian za wycięte topole planujemy i prowadzimy w Świętochłowicach nasadzenia szlachetnych gatunków drzew.

 

Przywracamy funkcjonalność rekreacyjną zdegradowanym terenom

W Świętochłowicach znajdują się liczne tereny, których funkcjonalność została historycznie zaburzona działalnością przemysłową. Gdzie wywożono odpady, tworzono hałdy, czy wręcz prowadzono eksploatację złóż. Zmierzamy w kierunku stopniowego odzyskiwania funkcjonalności rekreacyjnej tym terenom, czego pierwszy, ale już namacalnym przykładem jest powołanie nowego zespołu krajobrazowo – przyrodniczego „Dolina Lipinki”, na tzw. Ajsce, w Chropaczowie. Dzięki temu miejsce to stanie się oazą spokoju, terenem na którym świętochłowiczanie będą odbywać spacery, pikniki i spotkania rekreacyjne. Efektem tych decyzji jest również wycofanie stamtąd organizacji treningów i zawodów sportów motorowych.

 

Realizujemy projekt "Stop Śmieciochłowicom"

Problem zaśmiecania terenów zielonych w Świętochłowicach od lat pozostawał nierozwiązany, dlatego w wielu miejscach tworzyły się istne – dzikie wysypiska śmieci. W ostatnich miesiącach, w naszym mieście zamówione i zainstalowane zostały już tzw. fotopułapki, których zadaniem jest rejestrowanie zdarzeń podrzucania odpadów w miejsca do tego nie przeznaczone. Spełniają już swoją rolę i dzięki temu namierzamy kolejne takie przypadki. Od 2019 roku funkcjonuje w Świętochłowicach specjalna aplikacja NaprawmyTo, za pomocą której mieszkańcy Świętochłowic mogą zgłaszać przez Internet także zdarzenia związane z zaśmiecaniem terenów zielonych. Zgłoszenia te są na bieżąco weryfikowane, a zgłoszone problemy – rozwiązywane.

 

Walczymy z niską emisją

Świętochłowice są liderem metropolii, jeśli chodzi o udział tzw. „kopciuchów” w ogólnym zestawieniu źródeł ogrzewania. To bezpośredni powód smogu, jaki od wielu lat unosi się nad miastem w okresach grzewczych. Miałem przyjemność wprowadzić Świętochłowice, jako tysięczną gminę w rządowym programie ‘Czyste powietrze”, do którego punkt przyjmowania wniosków został stworzony w obrębie Urzędu Miejskiego. Dzięki temu zwiększyła się możliwość pozyskiwania dotacji na wymianę źródeł ciepła dla mieszkańców Świętochłowic, a kwota dotacji wzrosła nawet do 37 tys. zł. Na korzyść mieszkańców zmieniła się także dostępność i wysokość dotacji ze środków pochodzących z budżetu miasta.

 

 

Daniel Beger

Prezydent Miasta Świętochłowice

 

ul. Katowicka 54

41-600 Świętochłowice

tel. +48 32 349 18 11

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2020 Daniel Beger

Nawigacja

Tweets by d_beger