Miasto przyjazne dla przedsiębiorców, na półmetku mojej kadencji
08-06-2021

 

 

#MiastoPrzyjazneDlaPrzedsiębiorców  to kolejny z priorytetowych obszarów mojego programu z kampanii wyborczej w 2018 roku. Biznes to istotny fundament działalności każdego samorządu. Tam gdzie biznes się rozwija, ludzie mają pracę, a miasto wpływy podatkowe do budżetu. Wykorzystujemy najlepsze atuty Świętochłowic, aby przedsiębiorcy chcieli tu inwestować i prowadzić działalność.

Dziś, w połowie mojej kadencji, mogę powiedzieć, że większość zawartych w nim postulatów jest już realizowana, doszły do niego także nowe, bardzo ważne tematy. Kluczowe dla miasta obszary to:

 

Uwalniamy tereny inwestycyjne, dzięki którym zwiększą się przychody do budżetu, a mieszkańcy będą mieli pracę

Świętochłowice dysponują terenami inwestycyjnymi, które od lat czekają na zagospodarowanie. Pomimo dużego zainteresowania ze strony przedsiębiorców, nie udało się to w poprzednich kadencjach. Podstawowym problemem był brak infrastruktury drogowej, umożliwiającej potencjalnym inwestorom rozpoczęcie działalności. W krótkim okresie czasu przekonałem premiera do wsparcia tego działania i wraz ze współpracownikami pozyskaliśmy środki finansowe, z których przeprowadzimy inwestycje drogowe otwierające i uwalniające tereny inwestycyjne dla inwestorów. Jeszcze w tym roku rozpocznie się przebudowa ul. Przemysłowej ze zjazdem z DTŚ oraz przebudowa ulicy Zielonej. Wkrótce po ich zakończeniu rozpoczną się na tych terenach prywatne inwestycje, które przyniosą setki miejsc pracy i kilkumilionowe wpływy do budżetu naszego miasta.

Inną historyczną decyzją było podpisanie na początku 2021 roku umowy na budowę siedziby spółki badajto.pl, która naprzeciwko #DwieWieże utworzy od przyszłego roku 100 nowych miejsc pracy! W mieście już dawno nie było tak dużego inwestora.

Współpracujemy z KSSE i RIG

Obowiązkiem prezydenta powinna być dobra, owocna współpraca z podstawowymi podmiotami w regionie, które reprezentują środowiska przedsiębiorców. Formalnie współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną została zawarta we wrześniu 2019 roku. Dzięki niej oferta inwestycyjna Świętochłowic nie jest już anonimowa na rynku potencjalnych inwestorów.

Bardzo dobre relacje z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach sprawiają, że lokalni przedsiębiorcy mogą korzystać z oferty szkoleniowej, zawiązywać nowe relacje biznesowe.

Oferujemy lokale użytkowe w projekcie „Lokal za złotówkę”

Ten punkt mojego programu wyborczego wdrożyliśmy pilotażowo już w 2020 roku. W pierwszej puli wytypowanych zostało 16 lokali użytkowych, które zostały przeznaczone do wynajęcia w cenie 1 zł za 1 m2, z koniecznością spełnienia przez najemcę warunku – remontu lokalu. Dzięki temu zyskujemy przedsiębiorców, którzy trwale zwiążą swą działalność na terenie Świętochłowic, zaś zasób, który im oddajemy w najem, wraca do użytkowania i nie niszczeje. Akcję tę zamierzamy prowadzić wspólnie z MPGL w każdym roku tej kadencji.

Wspieramy świętochłowickich przedsiębiorców w ich działalności na terenie miasta

Realizacja tego punktu programowego zbiegła się z pandemią, która wielu firmom ograniczyła możliwość działalności, a wielu wręcz uniemożliwiła. Podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby naszym przedsiębiorcom ułatwić prowadzenie biznesu w tym trudnym czasie. Wprowadziliśmy ulgi czynszowe w miejskich lokalach użytkowych dla firm, które nie mogły tej działalności prowadzić, lub którym utrudniły to w znacznym stopniu pandemiczne obostrzenia. Dla branży gastronomicznej przygotowaliśmy zwolnienie z opłaty koncesyjnej za sprzedaż napojów alkoholowych, zmniejszyliśmy do 1 grosza za 1 m2 podatku od nieruchomości za ogródki gastronomiczne, a także udostępniliśmy bez kosztowo miejsca na miejskich nośnikach reklamowych.

Stale prowadzimy konsultacje w radzie Biznesu i reagujemy tam, gdzie samorząd może przedsiębiorcom pomóc.

Wspieramy biznes poprzez edukację młodzieży w Świętochłowicach

W moim programie wyborczym ogłaszałem, że będę się starał wprowadzać takie rozwiązania, które ułatwią absolwentom świętochłowickich szkół  planowanie ścieżki kariery w Świętochłowicach. Dlatego inwestujemy w przygotowanie pracowni technicznych w szkołach, które uczą nauki poszczególnych zawodów. 11 takich pracowni zostanie już wkrótce oddanych do użytku w ZSTiE w Świętochłowicach. Jesteśmy tuż przed wprowadzeniem do szkół lekcji przedsiębiorczości, wspomaganej projektem „Odważnie w przyszłość z ekspertem”, dzięki którym młodzi mieszkańcy naszego miasta nabędą wiedzę i kompetencje przydatne w zawodowej karierze lub w założeniu własnej działalności gospodarczej po ukończeniu nauki. Stworzyliśmy klasę pod patronatem Politechniki Śląskiej w I Liceum im. Jana Kochanowskiego, dzięki czemu ucząca się tam młodzież może czerpać z najlepszych akademickich wzorców.

Przeprowadziliśmy reorganizację Powiatowego Urzędu Pracy dostosowując go do bieżącej sytuacji na rynku pracy.

 

 

Daniel Beger

Prezydent Miasta Świętochłowice

 

ul. Katowicka 54

41-600 Świętochłowice

tel. +48 32 349 18 11

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2020 Daniel Beger

Nawigacja

Tweets by d_beger