Udział w debacie ekspertów na Forum Ekonomicznym w Karpaczu
10-09-2020

 

 

Panel "Akcja rewitalizacja, czyli jak tchnąć życie w obszary zdegradowane" na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, w którym miałem przyjemność być jednym z prelegentów, przyniósł kilka ciekawych wątków.


W latach 2010-2020 wartość projektów rewitalizacyjnych realizowanych w mieście wyniosła tylko 35 mln zł, z czego wkład własny, to ok. 10 mln zł. Wszystkie w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 (CIS, basen ekologiczny, Muzeum i Dwie Wieże). Perspektywa 2014-2020 została właściwie przespana. Nowa nadzieja jest w perspektywie 2021-2027, nad czym pracujemy również dzięki dobrej współpracy z władzami regionu.


Wg eksperta ds. rozwoju miast i rewitalizacji Wojciecha Kłosowskiego: "(...)rewitalizacja ma uzdrowić ludzi i ich marzenia, a nie tylko mury i ulice(...)". Dlatego moim celem jest wywołanie "efektu Świętochłowice" wzorem "efektu Bilbao", które po transformacji przemysłowej odzyskało prestiż. Jestem przekonany, że rozbudowa Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach może spełnić podobną rolę, jaką pełni w Bilbao Guggenheim Museum. Rewitalizacja w obecnym stylu, czyli tzw. katedra na pustyni, nie powstrzyma depopulacji, ani nie zaktywizuje większej liczby mieszkańców. Konieczna jest synergia, współpraca, dobra komunikacja.


Obecnie Miasto Świętochłowice nie jest gotowe do wdrożenia nowych projektów, bo konieczne jest przyjęcie zaktualizowanej Strategii Miasta, nad czym obecnie pracujemy. Aktualizacji wymaga również Lokalny Program Rewitalizacji. Dlatego wdrażamy "Plan PAF: Pomysł - Akceptacja - Finanse". Pomysł, czyli działania kreujące projekty; akceptacja, czyli konsultacje społeczne i współpraca z władzami regionu; finanse, czyli rozważna polityka środków publicznych, racjonalizacja ich wydatkowania, by zabezpieczyć wkład własny. Nie mamy nic do stracenia, możemy tylko zyskać!

 

 

Daniel Beger

Prezydent Miasta Świętochłowice

 

ul. Katowicka 54

41-600 Świętochłowice

tel. +48 32 349 18 11

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2020 Daniel Beger

Nawigacja

Tweets by d_beger