Spotkanie z radnymi w sprawie szpitala
10-06-2020

 

 

Przed wyborami zapewniałem, że moja kadencja będzie stała pod znakiem transparentności, również w kontekście funkcjonowania spółek miejskich. Dlatego zaprosiłem wszystkich radnych, by przedstawić im sytuację w szpitalu po pierwszym pełnym roku obrotowym za moich rządów. Okazja była o tyle szczególna, że wczoraj odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZOZ Świętochłowice Sp. z o.o., na którym przedstawione zostały wyniki finansowe szpitala za 2019 rok.

 

Wynika z nich, że w 2019 roku:

  • strata wyniosła 1,86 mln zł, co przy stracie 3,88 mln zł w roku 2018 jest zdecydowanym progresem. W tym czasie dokapitalizowanie z miasta wyniosło 0,5 mln zł, a kolejne 0,6 mln zł stanowiło umorzenie wieloletnich zaległości podatkowych.
  • największy wzrost kosztów nastąpił w usługach obcych o 2,37 mln zł oraz w wynagrodzeniach - aż o 2,63 mln zł do kwoty ponad 19 mln zł!

Szpital jest w najgorszej sytuacji finansowej z naszych miejskich spółek. Od lat przynosił straty, dlatego 5 lipca 2012 przekształcono go jednostki miejskiej SP ZOZ na spółkę prawa handlowego ZOZ Sp. z o.o. Kapitały spółki zostały obciążone stratą po SP ZOZ w wysokości 11,56 mln zł oraz zobowiązaniami w wysokości 15,59 mln zł.

 

"(...) Plan strategiczny kontynuacji działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach w formie spółki prawa handlowego przewidywał konieczność znacznego zewnętrznego wsparcia finansowego. Niezbędne dokapitalizowanie spółki w latach 2012-2016 oszacowano w wysokości 13,46 mln zł. Miasto od dnia przekształcenia do dnia dzisiejszego dokapitalizowało Spółkę w wysokości 9,31 mln zł pomimo wniosków Zarządu Spółki o przyznanie większego dokapitalizowania oraz pokrycia strat po SP ZOZ. (...)"  - te i inne szczegóły, a także plany na przyszłość, przedstawili dziś m.in. prezes Bohdan Kozak oraz wiceprezes Ilona Furman-Tkocz.

 

Dziękuję radnym, którzy przybyli na spotkanie: Bożena Wojciechowska-Zbylut, Dawid Malcherek, Henryk Kurek, Gerda Król, Jacek Kamiński, Jadwiga Garbaciok i Agnieszka Beger.

 

Dzięki obecności mieli okazję dopytać u źródła o wszelkie szczegóły na temat obecnej sytuacji szpitala. Kolejne spotkania, na temat pozostałych spółek, już w przyszłym tygodniu.

 

 

Daniel Beger

Prezydent Miasta Świętochłowice

 

ul. Katowicka 54

41-600 Świętochłowice

tel. +48 32 349 18 11

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2020 Daniel Beger

Nawigacja

Tweets by d_beger