Miasto przyjazne do mieszkania

Świętochłowicki sektor mieszkaniowy potrzebuje natychmiastowego planu ratunkowego. Aby tak się stało, musimy wyremontować miasto i rozpocząć budowę nowych mieszkań. Wiem jak to zrobić!

czytaj w programie


Miasto przyjazne aktywności sportowej

Świętochłowice posiadają olbrzymi potencjał sportowo - rekreacyjny. Musimy go wykorzystać! Chcę podjąć działania, które przełożą się na sportowe sukcesy i chlubę dla miasta.

czytaj w programie


Miasto przyjazne środowisku

Nie ma zgody na dalszą wycinkę i dewastację najlepszych terenów zielonych w mieście. Świętochłowice potrzebują tlenu! Zatrzymam te tendencje i zadbam, aby nigdy się nie powtórzyły.

czytaj w programie


Miasto przyjazne bo bezpieczne i atrakcyjne

Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego konieczne są zmiany w organizacji pracy służb i administracji. Świętochłowice mogą być bezpieczne!

czytaj w programie


Miasto przyjazne przedsiębiorcom

W Świętochłowicach nie ma kluczowych inwestycji, a drobne i średnie przedsiębiorstwa nie mają oczekiwanego wsparcia. Chcę to zmienić, bo wiem jakiej pomocy potrzebują przedsiębiorcy.

czytaj w programie


Miasto przyjazne bo w rękach mieszkańców

Moja wizja to miasto w którym decydujący głos mają mieszkańcy, a nie politycy. Stwórzmy tę przyszłość dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych rodziców.

czytaj w programie

Przyjazne Świętochłowice to miasto przyjazne dla mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji społecznych. To miasto, w którym relacje między ludźmi są budowane są na zaufaniu i wzajemnym szacunku, gdzie doceniany jest potencjał tych młodszych i doświadczenie tych starszych. U jednych zaszczepiana jest przedsiębiorczość oparta na innowacyjnych rozwiązaniach, zaś drudzy otrzymują wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Funkcjonowanie podmiotów publicznych jest transparentne w oparciu o publiczny rejestr umów, a wsparcie organizacji NGO jest sprawiedliwe. Całość odbywa się w poszanowaniu miejscowego dziedzictwa historycznego i kulturalnego.

Moim dążeniem jest budowa takich relacji wśród świętochłowiczan, by poziom zadowolenia z życia w mieście był wysoki. I choć uwarunkowania geograficzne nie sprawią, że będziemy społeczeństwem milionerów, to chcę sprawić, by świętochłowiczanie czuli się dumni, że mieszkają w tej części aglomeracji. Bo Świętochłowice to taka nasza mała ojczyzna. Każda ulica, dom i człowiek składają się na przyjazną przestrzeń, z którą się utożsamiamy, a przez to o nią dbamy. Wartość człowieka ma dla mnie większe znaczenie niż wartość pieniądza. Kluczowe dla mnie wartości to wszystkie te, na których zbudowane są zdrowe obywatelskie zachowania, w każdej dziedzinie życia i w każdych warunkach społeczno - politycznych. Dlatego chcę sprawić, by o Świętochłowicach zawsze i przede wszystkim decydowali świętochłowiczanie.

 

MOJE PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE
Nawigacja