Mam 41 lat. Urodziłem się i wychowałem na Żuławach, nieopodal zamku w Malborku. Z wykształcenia jestem politologiem.

Po studiach wyjechałem do Anglii, gdzie zbierałem cenne doświadczenie m.in. w londyńskim urzędzie Westminster City Council. W międzyczasie poznałem Agnieszkę, moją obecną żonę, dzięki której od końca 2006 roku związałem się ze Świętochłowicami. Od tego czasu tu mieszkam, uczestniczę w życiu publicznym i interesuję się strategią rozwoju miasta. W roku 2015 powołałem stowarzyszenie Przyjazne Świętochłowice, którego głównym celem stało się monitorowanie  i działanie na rzecz jawnego funkcjonowania samorządu, w tym wydatkowania finansów publicznych.

Obecnie pracuję na Politechnice Śląskiej podejmując działania wspierające biznes z nauką i odwrotnie.

Moja wizja to miasto przyjazne dla mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji społecznych. To miasto, w którym relacje między ludźmi są budowane są na zaufaniu i wzajemnym szacunku, gdzie doceniany jest potencjał tych młodszych i doświadczenie tych starszych. U jednych zaszczepiana jest przedsiębiorczość oparta na innowacyjnych rozwiązaniach, inni otrzymują wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Funkcjonowanie podmiotów publicznych jest transparentne w oparciu o publiczny rejestr umów, a wsparcie  dla organizacji społecznych jest sprawiedliwe. Całość odbywa się w poszanowaniu miejscowego dziedzictwa historycznego i kulturalnego.

Nawigacja